Plohni se postará v centru Plohnidorfu o tu pravou náladu – s bláznivými varhanními píšťalami!

Není nutný žádný doprovod

Není vyžadována žádná minimální velikost

Není vyžadován minimální věk