Přímo za vstupem do parku a bezprostředně před naší restaurací „Forellenhof“ kotví občerstvovna „Forelle“. V pravém přímořském prostředí můžete obdivovat čilý ruch v parku.


v závislosti na počasí


mit Begleitung

Není vyžadována žádná minimální velikost

Není vyžadován minimální věk