Otevírání "Dynamitu"

Na Plohnis Spring Festival, kromě našich více než 80 atrakcí, můžete očekávat četná překvapení a programové položky týkající se Velikonoc. O programu vám brzy povíme.